Haptonomie

zintact_haptonomie_bewegenWat is haptonomie?

Haptonomie – de leer van de tast, het gevoel, van de affectiviteit – helpt je om beter naar je lichaam en je emoties te luisteren. Dat geeft je de kans om je completer te voelen in je lichaam. Daardoor ga je je vrijer bewegen, letterlijk en figuurlijk. Je leert om je balans te zoeken in het leven van alledag, in contact met de mensen om je heen.

Emoties vormen de basis van ons bewustzijn. Ze helpen ons overleven en om het leven betekenis te geven. Ze hangen nauw samen met hoe we bewegen, met houding, stemgebruik en ademhaling. Emoties kunnen geblokkeerd raken, waardoor lichamelijke klachten kunnen ontstaan. Voorbeelden zijn verkramping, vermoeidheid of problemen met de ademhaling.

Emoties staan niet tegenover Рof los van Рhoe we denken en doen. In onze maatschappij lijken vooral denken en doen belangrijk. Van wat en hoe we voelen zijn we ons vaak minder bewust. Terwijl dit wel een belangrijke rol speelt in onze keuzes, in ons gedrag en in onze communicatie. Als we ons meer bewust zijn van onze gevoelens, zijn we beter in staat veranderingen aan te brengen in onze vastgelopen  patronen.

In mijn haptonomische benadering combineer ik aanraking, gesprekken, expressie-, ontspannings- en ervaringsoefeningen. Zo leer je fysieke en emotionele signalen te (h)erkennen en serieus te nemen. Je krijgt handvatten om blokkades op te lossen, of er mee om te gaan. Je leert jezelf beter kennen in wat en hoe je beweegt.

Ons lichaam is een bron van informatie, en aanraking brengt ons direct in contact met onszelf en met de ander. Aanraken en (aan)geraakt worden is van wezenlijk belang voor ons welbevinden. Het bevestigt ons in ons bestaan en draagt bij aan ons vertrouwen in onszelf en anderen.

We leren niet alleen met ons hoofd, maar juist ook met ons lijf, waar we (onze reacties op) ervaringen opslaan.  Expressie- en ervaringsoefeningen helpen ons ervaringen en patronen te onderzoeken, nieuwe ervaringen op te doen en patronen bij te stellen.

Zin-tact Haptonomie Enschede past haptonomie toe in therapie, (aanvullende) coaching en in workshops.