Workshops @work

girls_runningBeter van (g)een burn out
Serie workshops, view in company of op doorverwijzing
Doelgroep:  voor wie zich overbelast (dreigen te) voelen, in werk- en/of privéleven
Duur: 4 x 2.5 uur

Aan de hand van eenvoudige ervaringsoefeningen, individueel en samen met anderen, onderzoek je in deze workshops hoe je in het ‘hier-en-nu’ op allerlei situaties reageert. Hoe verhoudt zich dit tot je dagelijks leven, en hoe kun je daarin een betere balans zoeken? Bj dit onderzoek zijn verwondering, humor en (zelf)respect belangrijk. Thema’s die in de workshops aan de orde komen:

  • Vitaliteit opbouwen: ontspanning, kracht inzetten, ‘uit het hoofd, in het lijf’
  • Balans in voelen, denken, en doen
  • Grenzen (h)erkennen en stellen
  • Samen en/of alleen; verbinden met het (net)werk

Versterken van samenwerkingsrelaties
Serie workshops, in company, verenigingen
Doelgroep: voor wie meer gevoel voor (non-verbale) communicatie en samenwerken wil ontwikkelen, of beter gevoelens wil leren (h)erkennen en communiceren.
Duur: 4 x 2.5 uur

In samenwerking speelt afstemming een belangrijke rol: hoe beweeg je je ten opzichte van de ander, wat neem je waar aan gevoelens en stemmingen van jezelf en de ander, en hoe communiceer je die? We communiceren niet alleen met woorden, maar ook met ons lichaam. Juist onze non-verbale communicatie bepaalt vaak hoe een ander onze woorden opvat, ons begrijpt, of juist niet.  Misverstanden en conflicten ontstaan dikwijls uit verschillen in onze non-verbale communicatiestijl of de manier waarop we ons uiten. Zijn we ons hiervan bewust, dan krijgen we meer begrip van elkaar en meer ‘samen’ in de samenwerking!

Om communicatiestijlen in kaart te brengen maken we gebruik van begrippen uit de communicatietheorie, maar ook van haptonomische technieken. We gaan in deze workshops heel praktisch aan de gang met waarnemings-, spel-  en ervaringsoefeningen. Die stellen je in staat om de kwaliteiten van je communicatiestijl te (h)erkennen, maar ook om beter om te gaan met de valkuilen ervan.

Thema’s die in de workshops aan de orde komen:

  • Inzicht in (je eigen) communicatiestijl
  • Non-verbaal afstemmen
  • Taak en interactie; vechten, vluchten of dansen?