Coaching

zintact nonverbale communicatieWat is haptonomische coaching?

In Enschede worden veel verschillende coachingsmethodieken aangeboden. Kenmerkend voor haptonomische coaching is de lichaams- en ervaringsgerichte benadering. Een haptonomisch coachingstraject kan op zich staan, maar ook heel goed een aanvullend onderdeel zijn. Bijvoorbeeld als je een meer taakgerichte en rationele aanpak volgt.

Zeker als je alles rationeel probeert te controleren, je je niet zo goed in je vel voelt , je weinig contact ervaart met je gevoelens of als je niet zo gemakkelijk verbinding legt met anderen is haptonomische coahing geshcikt voor jou.

Je kunt voor haptonomische coaching kiezen bij, bijvoorbeeld:

  • in balans brengen van werk en privé
  • (reintegratie na) burn out
  • verbeteren van communicatie en samenwerken, met name non-verbale competenties
  • beter leren ervaren/aangeven van grenzen
  • beter leren omgaan met emotionele/fysieke belasting
  • curatief en preventief verhogen van welzijn
  • vragen rond zingeving, algehele persoonlijke ontwikkeling (mental coaching)
  • beter leren omgaan met verliezen, tegenslagen, conflicten, angst

In mijn haptonomische benadering  ga ik steeds uit van observeerbaar gedrag en concrete ervaringen.  We analyseren hoe je in specifieke situaties (re)ageert, en waar voor jou kansen liggen. We doen dit in gesprek, in ervaringsgerichte oefeningen, en eventueel in aanraking. Daardoor wordt het eigen handelen (h)erkenbaar. Zo kun je in een veilige, maar toch uitdagende omgeving experimenteren met je eigen mogelijkheden.

De gesprekken zijn gericht op het bewust worden. Wat ervaar je aan je houding, (innerlijke) beweging en emoties in je lichaam? We kijken ook naar belemmerende overtuigingen en bijbehorend gedrag. In de gesprekken leggen we steeds een link tussen ervaringsoefeningen en je leven van alledag.

De ervaringsoefeningen geven je zicht op je kwaliteiten. Je leert hoe jij je kracht kunt inzetten en je mogelijkheden kunt uitbreiden. In de ervaringsoefeningen maken we gebruik van eenvoudige (spel)materialen en ontmoetingsimprovisaties. Als dat zo past oefenen we aan de hand van technieken ontleend aan mindfulness, stemwerk en tango. De tangotechnieken laten je ervaren hoe je met nabijheid, leiden en volgen omgaat. Stemwerk helpt je om in contact te komen met je eigen geluid en stem te geven aan wat in je leeft. Mindfulness leert je om met open aandacht in het leven te staan.

Ik ben als haptonomisch coach werkzaam in Enschede en omstreken en werk zowel voor organisaties als voor particulieren. Het tarief is afhankelijk van je (werk)situatie.